right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

مزایای استفاده از سمعک دوگوشی

مزایای استفاده از سمعک دوگوشی

اگر شنوایی شناس استفاده از سمعک دوگوشی را به شما توصیه کرد، وحشت نکنید. خیلی ساده است! سمعک دوگوشی به معنی "شنیدن با دو گوش " است - همان چیزی که طبیعت از ابتدا به شما ارزانی داشته است!
 mazayaدر واقع، شنوایی دوگوشی به دلایل متعددی بهتر از شنیدن با تک گوش است. بسیاری از افرادی که برای اولین بار می خواهند از سمعک استفاده کنند، فکر می کنند که راحت تر با یک سمعک وفق می یابند و یا در هزینه های خود صرفه جویی می کنند، با این حال، دو سمعک واقعا بهتر از یکی است.
احساس این که یکی از گوش های شما بهتر از گوش مقابل می شنود می تواند تاثیرات بسیار زیان باری در فعالیت های روزمره شما داشته باشد. شنیدن با یک گوش مثل تلاش برای دیدن با یک چشم است. درست است که با یک چشم هم می توانیم ببینیم اما دیدن با یک چشم هیچوقت به خوبی میدان دید دو چشمی نیست. به خاطر همین است که دیگر عینک های تک چشمی وجود ندارد و به همان اندازه که توازن بینایی اهمیت دارد تعادل و توازن شنوایی هم دارای اهمیت زیادی است.
1 – قانون طبیعت
 اگر به طبیعت اطراف خود کمی بیشتر دقت کنید متوجه می شوید که تمام جانداران اطراف شما اعضای جفت دارند . مثل 2 پا، 2 دست، 2 بال و... پس اگر قرار بود شنیدن تک گوشی و دو گوشی هیچ تفاوتی با هم نداشته باشند به نظر شما اصلاً چرا موجودات 2 گوش دارند؟
2 – احساس تعادل شنیداری
 مغز شما اطلاعات ورودی از تک تک گوش ها را دریافت کرده و آنها را باهم تلفیق می کند. به همین خاطر است که احساس شنیدن در وسط سر اتفاق می افتد. بنابراین اگر اطلاعات دریافت شده توسط مغز ناقص باشد احساس شنوایی شما نیز احساس کاملی نخواهد بود.
3 – جهت یابی
 یکی از مزیت های شنوایی دو گوشی ، قابلیت جهت یابی اصوات است. مغز شما قادر است با اندازه گیری تفاوت شدتی و زمانی صدا بین دو گوش، جهت منبع صدا را شناسایی کند. این قابلیت در هنگام عبور از عرض خیابان برای تشخیص جهت نزدیک شدن ماشین ها و یا در مهمانی ها برای تشخیص اینکه چه کسی و از کدام طرف شما را صدا زده است بسیار حائز اهمیت می باشد.
4 – تمرکز بر روی صدای خاص از میان اصوات زمینه
گاهاً اتفاق افتاده که شما در جمعی قرار گرفته و تمایل دارید از میان آن همه ازدحام و همهمه بر روی صدای خاصی تمرکز کرده و آن را بشنوید. وقتی هر دو گوش شما با هم فعالیت می کنند، مغز قادر است از بین دو ورودی مختلف، یکی را انتخاب و بر روی آن تمرکز کند. به این ترتیب دیگر شما مجبور نیستید به صداهای اضافی که تمایلی به شنیدن آنها ندارید گوش دهید و بنابراین درک شنوایی کامل تری خواهید داشت.
5 – شنوایی استریو: کیفیت صدای صاف تر ، شفاف تر ، طبیعی تر
در سیستم های پخش موسیقی به حالت استریو، از 2 بلندگو استفاده می شود. بنابراین کیفیت صدا صاف تر ، طبیعی تر و شفاف تر است. وقتی از 2 سمعک استفاده می کنید نیز شرایط به همین صورت است. یعنی شما دریافت و درک کامل تر و طبیعی تری از گفتار خواهید داشت.
6 – پوشش وزوز
حدود 50% از افرادی که وزوز دارند با استفاده از سمعک بهتر شدن وزوز را گزارش کرده اند. اگر فقط از یک سمعک استفاده شود کماکان احساس ناخوشایند وزوز در گوش که سمعک ندارد وجود خواهد داشت.
7 – آرامش بیشتر دو شنوایی
وقتی از دو سمعک استفاده می کنید برای رسیدن به سطح راحت شنیداری به درجه و ولوم کمتری نسبت به حالت تک گوشی نیاز دارید. بنابراین احتمال سوت زدن سمعک نیز کمتر می شود. همچنین دیگر مجبور نیستید که دائماً گوش بهتر خود(گوش دارای سمعک) را به طرف گوینده های مختلف بچرخانید . بنابراین استرس شما در محیط های شنوایی مختلف کمتر شده و آرامش بیشتری خواهید داشت.

 8 -کوشش و خستگی کمتر برای شنیدن
افرادی که از یک سمعک استفاده می کنند برای شنیدن با یک گوش تلاش بیشتری می کنند و خسته می شوند، در حالی که شنوایی با دو گوش با آرامش و راحتی بیشتری همراه است.
 9- جلوگیری از محرومیت شنوایی در گوش تقویت نشده
مطالعات نشان داده اند که اگر تنها از یک سمعک استفاده شود و گوش دیگر از صدا محروم بماند، فرایند و اصل "استفاده از یکی و از دست دادن دیگری" رخ می دهد، که سبب شروع محرومیت شنوایی در گوش غیر تقویت شده و کاهش توانایی تشخیص گفتار در آن می شود. این واقعیت گویای مشکلی است که روند موفقیت آمیز بودن استفاده ی باتاخیر از سمعک دوم را متاثر می کند.  

منوی موبایل سایت