right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

آیا شما به افزایش قدرت شنوایی تان در بیشتر موقعیت های روز با استفاده از یک رویکرد با کیفیت و جدید تمایل دارید؟
برخورداری از حس شنوایی برای برقراری ارتباط و تعامل و مشارکت با دیگران در خانه و حتی در محیط های پر سروصدا ضروری است. در شرایطی که شدت صدا کم است و یا شما به صدای مطلوب تری نیاز دارید

Intiga کوچکترین سمعک تمام وایرلس دنیا

1) پذیرش سمعک از سوی کاربر در سطحی کاملا جدید

2) رضایت و مزایای بیشتر و اثرات ثانویه و جانبی کمتر نسبت به سمعک های رده های پیشین

3) موجود در سه سطح عملکردی (۱۰ و۸ و ۶)

سمعک intiga به نحوی طراحی شده است تا لذت بردن کاربر

Dynamo یک سمعک پشت گوشی سوپرپاور

Dynamo یک سمعک پشت گوشی سوپرپاور با باتری ۱۳ است که روی پلت فرم جدید اتیکن به نام Inium Sense ساخته شده است و شامل ماکزیمم بهره ۸۲ و ماکزیمم خروجی ۱۴۳ دسیبل و دارای  feedback ShieldSP است که یک سیستم قوی ضد فیدبک است.

آیا شما به افزایش قدرت شنوایی تان در بیشتر موقعیت های روز با استفاده از یک رویکرد با کیفیت و جدید تمایل دارید؟
برخورداری از حس شنوایی برای برقراری ارتباط و تعامل و مشارکت با دیگران در خانه و حتی در محیط های پر سروصدا ضروری است. در شرایطی که شدت صدا کم است و یا شما به صدای مطلوب تری نیاز دارید

منوی موبایل سایت