right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

تمپانومتری

تمپانومتری

در شنوایی امپدانس (Impedance Audiometry)، مقاومت(امپدانس) سیستم شنوایی سنجیده می‌شود. هرچقدر قدرت پذیرش بیشتر باشد، انرژی صوتی بیشتری جذب خواهد شد و هر چقدر مقاومت بیشتر باشد، سیستم غیرقابل انعطافتر بوده و انرژی بیشتری به مجرای گوش برمی‌گردد. تمپانومتری روش ساده‌ای است که بویژه در کودکان کم سن و سال مفید واقع می‌شود، ولی هیچ وقت جایگزین SA و PTA نمی‌شود. در تمپانومتری از یک گوشی ویژه با سه سوراخ مجزا استفاده می‌شود که می‌توان با ایجاد صوت و دمیدن هوا از طریق آن، شرایط انتقال را در حالات مختلف سنجید. با رسم کردن قابلیت پذیرش گوش میانی در یک محور و فشار هوا در محور دیگر، یک تمپانوگرام بدست می‌آید، که میزان مقاومت و پذیرش انرژی صوتی توسط گوش را نشان می‌دهد. قابلیت پذیرش صوتی هنگام مساوی بودن فشارها در دو طرف پرده صماخ(تمپان)، بیشترین مقدار را دارد.

منوی موبایل سایت