right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

اثرات افت شنوایی

اثرات افت شنوایی

13 cافت شنوایی بیش از 25 دسی بل در بزرگسالان و بیش از 15 دسی بل در کودکان، یادگیری و تولید گفتار و زبان را مختل می کند.

  1. dB HL 15-0  شنوایی طبیعی
  2. dB HL 25-15  کاهش شنوایی خفیف - وجود مشکلات بسیار اندک در زندگي روزمره فرد
  3. dB HL 40-25  کاهش شنوایی ملایم - بروز مشکل در هنگام شنيدن گفتار آهسته
  4. dB HL 55-40  کاهش شنوایی متوسط - بروز مشکلات دائمی در هنگام مكالمات روزمره
  5. dB HL 70-55  کاهش شنوایی متوسط/ شدید - بروز مشكل درهنگام شنيدن صداهای بلند
  6. dB HL 90-70  کاهش شنوایی شدید - بروز مشکل دائمی‌ حتی با وجود گفتار بلند
  7. dB HL> 90  کاهش شنوایی عمیق - نزدیک به ناشنوایی کامل

منوی موبایل سایت