right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

مفهوم صدا ، فرکانس و بلندی!

مفهوم صدا ، فرکانس و بلندی!

صدا چیست؟

صدا چیزی جز نوسان یک ماده اعم از هوا، آب، چوب و یا سایر مواد دیگر نیست. گوش ما این نوسانات را جمع آوري كرده و برای تفسیر به مغز می فرستد.
در این قسمت اطلاعاتی در مورد صداهای معمولی که اطراف ما را فرا گرفته بدست می آوریم.

صداهای دلپذير

اصواتی هستند که کیفیت زندگی ما را بهبود می بخشند و ما از شنیدن آنها لذت می بریم.

مکالمات

مکالمه بخش اعظم زندگی ما را تشکیل می دهند. عدم وجود ارتباط ، زندگی و کیفیت آن را متأثر می سازد.

اطلاعات

اطلاعات نقش مهمی در زندگی روزمره ما بازی می کند. نبود اطلاعات به معنای از دست دادن هماهنگی با سایر افراد جامعه می باشد.

سر و صدا

صداهای خیلی بلند و ناراحت کننده و نا خوش آیند، سر و صدا نامیده می شوند. سر و صدا باعث صدمات فیزیکی و روانشانسی می شود که کیفیت خوب زندگی را پایین می آورد.
وقتی سنگی در آب می اندازید، موجهایی در آب ایجاد می شود که دایره وار به اطراف حرکت می کند. صدا هم به همین شکل در هوا پخش می شود و توسط گوش جمع آوری و درک می گردد.

فرکانس و بلندی

منظوراز فرکانس زیر یا بم بودن صوت است.صداهایی مثل صدای طبل  و در زدن،صداهای بم و صداهایی مثل صدای ظروف،صدای پرندگان و صدای بوق اتومبیل ها، صداهای زیر نامیده می شوند.محدوده فرکانس های قابل شنیدن در انسان بین 20 تا 20KHZ می باشد.فرکانس های پایین همان صداهای بم و فرکانس های بالا همان صداهای زیر هستند.اما برای درک مطالب و شنیدن صداهای گفتاری معمولا فرکانس 8000 تا 125هرتز بررسی می شود.

میزان بلندی صوت بر حسب واحدی به نام دسی‌بل، با مخفف "dB" اندازه گیری می‌شود. وضعیت شنوایی بر روی جدولی به نام " ادیوگرام" نمایش داده می‌شود. در ادیوگرام شدت نسبی اصوات بر روی نموداری از حدود صفر (که نمایانگر میانگین کمترین صدای قابل شنیدن است) تا حدود dB 100 (که نمایانگر سطحی از صدا است که اغلب افراد مردم آن را بلند و ناراحت کننده قلمداد می‌کنند) نشان داده می‌شود. گفتار معمولی بین 50 تا 60 دسی بل است.بلندی صوت همان کم یا زیاد بودن شدت صداهاست.در اینجا شدت یا بلندی برخی از صداها آورده شده است:

  • صدای وزش باد 20دسیبل
  • صدای نجوا 40دسیبل
  • صدای صحبت معمولی در یک متری 60دسیبل
  • صدای یک رستوران شلوغ 70دسیبل
  • فریاد بلند 90دسیبل
  • صدای رعدوبرق 120دسیبل
  • صدای شلیک تفنگ 130دسیبل
  • صدای موتور هواپیمای جت 140دسیبل

آسیب در هریک از بخش های گوش خارجی،میانی و داخلی می تواند ایجاد کاهش شنوایی کند.فقدان لاله گوش کم شنوایی ایجاد نمی کند اما انسداد مجرای گوش خارجی تاثیر فراوانی روی شنوایی دارد.مثلا انسداد کامل مجرای شنوایی می تواند کاهش شنوایی تا 40دسیبل ایجاد کند بنابراین کسی که به طور کامل دچار انسداد مجرای گوش مثلا توسط جرم گوش شده است شاید نتواند صدای وزش باد را بشنود.در مواردیکه فرد مبتلا به کاهش شنوایی یک طرفه شده و یا یک گوش سالم دارد نمی تواند جهت منبع صوت را به راحتی تشخیص دهد.لذا در جهت یابی صداها دچار مشکل می گردد.

منوی موبایل سایت