right-logo

جستجو

main-logo

 • تلگرام
 • اینستاگرام

سمعک های نامرئی مناسب چه افرادی می باشند؟

سمعک های نامرئی مناسب چه افرادی می باشند؟

cic-hearing-aidسمعک نامرئی برای افرادی که از شرایط زیر برخودار باشند، گزینه ایده آلی خواهد بود:

 • افت شنوایی آنها بیشتر از حد متوسط نباشد.
 •  در فرکانسهای پایین، حداقل افت خفیفی داشته باشند.
 •  کانال گوش سالم داشته و جرم گوش آنها زیاد نباشد.
 •  کانال گوش نسبتا صافی داشته باشند.
 •  کانال گوش کوچک و مخروطی شکل نداشته باشند.
 •  سابقه جراحی کانال گوش و حساسیت شدید در این ناحیه نداشته باشند.
 •  کانال گوش آنها با حرکت کردن فک، جابجایی نداشته باشد.
 •  در محیط های شلوغ و پر سروصدا بتوانند با سمعک خوب بشنوند و یا ویژگی نامریی بودن برای آنها مهم تر از این مسئله باشد.
 •  نیازی به اتصال سمعک به دستگاههای بلوتوث و یا بی سیم نداشته باشند.
 •  با تعویض باتری سمعک هر ۳ تا ۷ روز یکبار مشکلی ندشته باشند.
 •  با تمیز کردن مداوم سمعک مشکلی نداشته باشند.

نکات بسیار مهم در رابطه با سمعک های نامریی

قالب گیری و ساخت این نوع سمعک کار بسیار تخصصی است و از آنجاییکه این سمعک در عمیق ترین قسمت کانال گوش (به فاصله چند میلیمتری از پرده گوش) قرار می گیرد، اگر متخصص شنوایی ، نتواند قالب خوبی از این قسمت ازکانال گوش بگیرد، سمعک ساخته شده در گوش فرد به خوبی جایگیری نشده و سمعک فیدبک خواهد کرد (سوت کشیدن سمعک).
از آنجاییکه قالب باید از ناحیه ای گرفته شود که خیلی به پرده گوش نزدیک است، لذا هرگونه حرکت اشتباه می تواند منجر به آسیب دیدگی پرده گوش گردد. پس حتما به یک کارشناس شنوایی که تخصص و تجربه کافی در زمینه فیتینگ سمعک های نامرئی دارد مراجعه نمایید.

منوی موبایل سایت