right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

سوالات متداول در مورد کاشت حلزون

سوالات متداول در مورد کاشت حلزون

- کاشت حلزون چیست ؟

کاشت حلزون وسیله ای است برای افرادی که از سمعکهای بسیار قوی هم نمی توانند استفاده بهینه داشته باشند تا از طریق این وسیله بتوانند صداهای اطراف خودشان را شنیده و بتوانند گفتار دیگران را بدون لبخوانی بهتر درک کرده و تاحدودی از وسایلی مثل تلفن استفاده کنند.
سیستم کاشت حلزون امواج صوتی اکوستیکی را به امواج الکتریکی تبدیل کرده وبلافاصله به عصب شنوائی در گوش داخلی منتقل می نماید؛ عصب شنوائی بوسیله این امواج الکتریکی تحریک شده و ایمپالسهای عصبی را به مغز منتقل می کندودر نتیجه باعث درک اصوات می شود.

- منظور از ناشنوای عصبی چیست ؟ آیااین به معنی عدم وجود عصب شنوائی میباشد؟

خیر ؛ عصب شنوائی حتی در ناشنوایان عصبی هم ممکن است عملکرد پتانسیلی آرامی داشته باشدودر بیشتر ناشنوایان عصب شنوائی سالم بوده ویا عملکرد ناقصی دارند؛ اما سلولهای موئی شکل حلزون آسیب دیده ویا ازبین میروند. بطور طبیعی وقتی امواج صوتی وارد گوش می شود بوسیله سلولهای موئی بسیار ریز تبدیل به امواج الکتریکی شده واز طریق عصب شنوائی به مغز منتقل می شودودر نتیجه شنوائی در مغز ایجاد میگردد. اگر سلولهای موئی آسیب ببینند مکانیسم تبدیل اصوات اکوستیکی به اصوات الکتریکی بطور صحیح انجام نشده ودر نتیجه عصب شنوائی تحریک نشده و شنوائی درمغز ایجاد نمیگردد.

- آیا با وجود سالم بودن عصب شنوائی آسیب یا اختلال سلولهای موئی حلزون می تواند باعث ناشنوائی شود؟

مسلما بله ؛ در اکثر بیماران آسیب سلولهای موئی شکل حلزون باعث ناشنوائی شده ودرتعداد بسیار کمی عصب شنوائی آسیب دیده است .

- کاشت حلزون چگونه به افراد ناشنوا کمک میکند؟

کاشت حلزون تحریکات الکتریکی ضعیفی را در نزدیکی عصب شنوائی ایجاد کرده وازطریق تحریک عصب شنوائی باعث انتقال صوت به مغز میگردد؛ این اصوات توسط مغز شناسائی شده ودر نتیجه باعث درک شنوائی میشود. عملکرد کاشت حلزون تقریبا شبیه عملکرد سلولهای موئی حلزون بوده ودر حقیقت اصوات منتقل شده را تبدیل به اصوات الکتریکی نموده واز این طریق عصب شنوائی را تحریک میکند. اما هیچ موقع نمی تواند عملکرد شنوائی مادرزادی را داشته باشد.

- کاشت حلزون از چند قسمت تشکیل شده است؟

کاشت حلزون از دو قسمت عمده تشکیل شده :
الف) بخش داخلی که توسط عمل جراحی در داخل گوش قرار میگیرد.
ب) بخش خارجی که بصورت جیبی و پشت گوشی در خارج گوش قرار میگیرد.

- اجزاء داخلی کاشت حلزون شامل چه قسمتهائی است ؟

بخش داخلی کاشت حلزون شامل یک وسیله کویل مانند ویک رشته الکترود میباشد . این قسمت توسط جراحی در پشت گوش ودر داخل استخوان گیجگاهی و رشته های الکترود در داخل حلزون و لابیرینت گوش داخلی جا گذاری میگردد.اصوات الکتریکی ایجاد شده توسط رشته های الکترود باعث تحریک عصب شنوائی شده ودر نتیجه احساس شنوائی در مغز ایجاد میشود.

- منظور ازبخش خارجی کاشت حلزون چیست ؟

قسمت بیرونی دستگاه امواج صوتی را به سیگنالهای الکتریکی تبدیل میکند و شامل میکروفون ؛ پردازشگر گفتار ویک کویل خارجی میباشد میکروفون انتقال امواج صوتی و تبدیل آن به امواج الکتریکی را بعهده داشته وپردازشگر گفتار این امواج الکتریکی را اصلاح و تعدیل کرده واز طریق یک کابل آنرا به کویل خارجی منتقل میکند. اگر کویل خارجی به کویل داخلی در روی سر متصل بوده باشد این امواج به کویل داخلی منتقل شده واز طریق رشته های الکترود عصب شنوائی تحریک شده و امواج صوتی به مغز منتقل گردیده و شنوائی احساس میگردد.

- پردازشگر گفتار به چه اندازه است

پردازشگر گفتار به دو شکل موجود است : نوع اول پشت گوشی و کوچک بوده و تقریبا به اندازه سمعکهای پشت گوشی معمولی میباشد. نوع دوم بصورت جیبی بوده و تقریبا به اندازه واکمن های کوچک می باشد.

- کویل خارجی درکجا قرار میگیرد؟

کویل خارجی روی پوست سر در پشت گوش و دقیقا در محل قرارگیری جعبه کویل داخلی در زیر پوست که بصورت آهن ربائی می باشد ؛ نصب میشود. اگر هردو کویل درست روی همدیگر قرارنگیرند درک صداها ضعیف شده و یا کلا ازبین میرود. نحوه قرارگیری کویل خارجی روی کویل داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است.

- نحوه صحیح قرارگیری کویل خارجی چگونه می باشد؟

کویلهای خارجی و داخلی هردو دارای خاصیت آهنربائی بوده وبه محض نزدیک شدن به یکدیگر به همدیگر وصل شده ودر جای اصلی خودشان قرار میگیرند با توجه به آهنربائی بودن این قسمتها نیازی به کوتاه کردن موها وجود ندارد.

- آیا میتوان پردازشگر گفتار را موقع شب در آورد؟

بلی در موقع شب میتوان دستگاه کاشت را خاموش نمود تا باطری آن مصرف نگردد اما با اینحال بعضی از مصرف کنندگان دوست دارند موقع شب هم از آن استفاده کنند که مشکل خاصی ندارد.

-آیا فرد کاشت شده میتواند در ورزشهائی مانند فوتبال ؛ شنا و تنیس فعالیت کند؟

بله. فرد کاشت شده براحتی میتواند در فعالیتهای ورزشی شرکت کند اما لازم است در بعضی از ورزشها مانند شنا دستگاه کاشت را کنار بگذارد تا آب آسیبی به آن وارد نکند.واستفاده از آن در سایر ورزشها محدودیتی ندارد. بعضی از فعالیتهای ورزشی و سرگرمی ها میتواند برای دستگاه کاشت و قسمتهای خارجی آن زیان آور باشد.در این مورد میتوان از متخصصین مربوطه کمک گرفت وبا آنها از نزدیک مشاوره کرد.

- در صورت اشکال پیدا کردن دستگاه کاشت چکار باید کرد ؟

اگر به هردلیلی دستگاه کاشت دچار اشکال شد به هیچ عنوان خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید واز سپردن آن به افراد غیر متخصص جدا خوداری کنید.

- در کجاها میتوان اقدام به تعمیر دستگاه کاشت نمود؟

برای تعمیر کوچکترین اشکال دستگاه کاشت آنرا از هربیمارستان و یاکلینیکی که دریافت نموده اید ببرید برای اینکه بدلیل گارانتی اکثر قطعات معیوب ، تعویض شده و به کارخانه سازنده ارجاع میشوند.

- آیا برای تعمیر دستگاه کاشت هزینه ای هم دریافت میگردد؟

اگر زمان گارانتی دستگاه تمام شده باشد استفاده کننده ملزم به پرداخت کل هزینه های تعمیر میباشد البته در بعضی از کشورها این هزینه ها را بیمه متقبل میشود.

- آیا از طریق کاشت حازون شنوائی کاملا طبیعی میشود؟

خیر ؛ افرادی که قبل از کاشت حلزون، شنوائی داشته و بعدا ناشنواشده اند شنوائی شان با شنوائی طبیعی کاملا فرق میکند و استفاده کنندگان در مراحل اولیه مشخصات اصوات و کلمات را بصورت مکانیکی و مصنوعی توصیف میکنند. اما درک آنها در طول زمان بهتر شده وبعداز چندین هفته احساس صدای مطلوبتری را خواهند داشت.

- برای استفاده مطلوب از کاشت حلزون چقدر زمان لازم است ؟

براساس تحقیقات بعمل آمده این زمان براساس توانائی های هرفرد فرق میکند در حدود سه ماه بعداز اولین تنظیم دستگاه کاشت حلزون، شخص میتواند استفاده بهتری از دستگاه داشته باشد.اما برای استفاده مطلوبتر آموزشهای مداوم و خلاقیتهای فرد استفاده کننده از کاشت حلزون در طول چندین سال لازم است.

- توسط کاشت حلزون چه سیگنالهای صوتی را میتوان دریافت نمود؟

کاشت حلزون صداهای متوسط ؛ بلند و همچنین صداهای آرامتر را به خوبی میتواند دریافت نماید افراد کاشت حلزون شده میتوانند صدای قدمهای پا ؛ زنگ در؛ صدای یخچال ؛ زنگ تلفن ؛ پارس کردن سگ ؛ جوش آمدن کتری ؛خش خش برگها؛ صدای روشن و خاموش کردن کلید لامپ و بسیاری از صداها را براحتی بشنوند.

- آیا افراد کاشت حلزون شده میتوانند گفتار را بدون لبخوانی درک نمایند؟

بیشتر افراداسفاده کننده از کاشت حلزون توانائی درک گفتار بدون لبخوانی را دارند اما با اینحال لبخوانی برای کسانی که این توانائی راندارند همراه با کاشت موفقیتهای چشمگیری داشته است.

- آیا کاشت حلزون لبخوانی را آسانتر میکند؟

بلی ؛ استفاده کنندگان از کاشت حلزون توانائی دریافت مشخصات صوتی گفتار را پیدا کرده و علاوه برآن مشاهده حرکات دهان و صورت گوینده؛ لبخوانی را تسهیل میکند. میزان کمک لبخوانی بستگی به تمرین ومهارت شخص در دریافت سیگنالهای اکوستیکی و گفتار دارد.

- صدای خود شخص بعضی مواقع خیلی بلند ودر بعضی موقعیتها خیلی ضعیف احساس میشود آیا دستگاه کاشت میتواند در کنترل بلندی صدای افراد کمکی به آنها بکند؟

بلی ؛ دستگاه کاشت حلزون به دو طریق میتواند صدای خود شخص را کنترل کند :
الف – زمانیکه ادیولوژیست دستگاه کاشت را تنظیم میکند میتوان بلندی ویا ضعیف بودن صدا را به وی اطلاع داد تا این مشکل را برطرف کند.
ب- خود دستگاه کاشت میتواند نویز زمینه را برای بهتر شنیدن کم کند اما با اینحال اکثر بیماران میزان صدای خودشان را نسبت به صدای نویز زمینه تنظیم میکنند.

- آیا افراد کاشت حلزون شده میتوانند از تلفن استفاده کنند؟

بیشتر افراد میتوانند از طریق تلفن صحبت کرده و حتی صدای افراد فامیل را پشت تلفن بشناسند وبعضی از افراد علاوه براینکه بطور طبیعی با تلفن صحبت میکنند قادر به شناسائی صدای افراد غیر خانواده خود هم هستند.با اینحال همه افراد کاشتی نمی توانند از تلفن استفاده کنند.

– آیا افراد کاشت حلزون شده میتوانند از رادیو و تلویزیون استفاده کنند؟

بیشتر افراد کاشتی وقتی که صورت گوینده در تلویزیون را می بینند بطور ویژه می توانند از تلویزیون استفاده کنند اما بخاطر اینکه در رادیو نمی توانند از سیستم بینائی کمک بگیرند با مشکل مواجه هستند .

- آیا افراد کاشت حلزون شده میتوانند صدای موسیقی را بشنوند ؟

بعضی از افراد از شنیدن موسیقی لذت برده و بعضی دیگرقادر به شنیدن وسایل موسیقی نظیر پیانو ؛ گیتار و غیره هستند. بعبارت دیگر صدای موسیقی شنیده شده بوسیله کاشت حلزون برای استفاده کننده کاملا رسا و مطلوب نمی باشد.

- آیا در کاشت حلزون صداهای ناخوشایندی وجود دارد ؟

ادیولوژیست در موقع تنظیم دستگاه کاشت ؛از طریق ارائه سیگنالهای صوتی نسبت به ارزیابی میزان دردناک بودن و بلندی صوت اقدام کرده وپردازشگر گفتار را نسبت به تعدیل اینگونه صداها حساس میکند. بعضی از صداهامانند گریه بچه ها با اینکه بطور طبیعی ناخوشایند هستند اما از نظربلندی ناراحت کننده نیستند.

– آیا کاشت حلزون برروی وزوز گوش تاثیر دارد؟

بیشتر افراد کاشت حلزون شده اظهار میکنند که بعداز کاشت میزان وزوز گوششان کم شده و معمولا وزوز گوشی که تحت عمل کاشت قرار گرفته بهبود می یابد ودر بعضی علیرغم خاموش بودن پردازشگر گفتار باز هم میزان وزوز کم شده است .در بیشتر افراد استفاده کننده وزوز کم شده ودر بعضی بدون تغییر باقی مانده ودر تعداد بسیار نادری میزان وزوز گوششان بدتر شده است.

- کاشت حلزون چه خطراتی میتواند داشته باشد؟

بخشی از خطرات همانند سایر جراحیهای گوش و حلق و بینی رایج در کیلنیکها و بیمارستانها مانند جراحی گوش میانی در اثر بیهوشی میتواند ایجادشود. بطور کلی آسیب عصب فاسیال ؛ ازبین رفتن شکل آناتومی طبیعی ؛تشدید وزوز گوش و سرگیجه حتی باوجود مجرب بودن جراح ممکن است بوجود آید.

- کاشت حلزون از چه زمانی مورد استفاده قرار میگیرد؟

اولین آزمایش تحریک الکتریکی شنوائی در سال 1950 ودر کشور فرانسه انجام شد. بعداز سالهای 1970 تعداد کاشت حلزون رو به افزایش یافت و نخستین دستگاه کاشت تجاری واقعی در سال 1980 به بازار عرضه شد.

- افراد کاشت حلزون شده چگونه از دستگاه کاشت استفاده میکنند؟

اکثریت بسیارزیادی از افراد کاشت بطور مرتب از صبح تا شب از این دستگاه استفاده می کنند.

- کاشت حلزون در کودکان چه انتظاراتی را برآورده میکند؟

از آنجائی که کودکان بهتر از بزرگسالان اطلاعات را می توانند دریافت کنند خیلی بهتر میتوانند استفاده بهینه از کاشت حلزون داشته باشند. شنوائی بسیار محدود در کودکان میتواند تاثیرات بسزائی در توانائی یادگیری زبان و توسعه سایر توانائی ها وی داشته باشد. گفتار بیشتر کودکانی که از کاشت حلزون استفاده میکنند بسیار واضح تر و قابل فهم تر از کودکان همسن خودشان میباشد که از سمعک استفاده میکنند.

- آیا دستگاه کاشت شکلهای متفاوتی دارد؟

بلی. دستگاه کاشت به شکلهای متفاوتی وجود دارد.گرچه مقایسه کردن نتایج دستگاههای کاشت در افراد مختلف که از سیستم های مختلف استفاده میکنند سخت است اما بررسی تمایز گفتاری بیمارانی که از نوع MED-EL COMB1 40+ استفاده میکنند نشان میدهد که نتایج بسیار خوبی داشته است .گزارش کیلینکهای اروپائی نشان میدهد که سطح نمرات کلمات تک سیلابی و فهمیدن گفتار باز استفاده کنندگان از این پروتز در مقایسه با سایر پروتز ها بالاتر می باشد.

- آیا نتایج کاشت حلزون در بزرگسالان و کودکان با همدیگر متفاوت است ؟

نتایج کاشت حلزون در کودکان خردسال و بزرگسالانی که بعداز زبان آموزی دچار ناشنوائی شده اند بسیار بهتراز بزرگسالانی که ناشنوای مادرزادی و قبل از آموزی هستند میباشد.گرچه تاثیرات کاشت حلزون را نمیتوانیم در کودکان ناشنوا مادرزادی و بعداز زبان آموزی دقیقا ارزیابی کنیم اما میتوانیم امیدوار باشیم که حساسیت شنوائی برای دریافت صداها در طول زندگی انها بیشترشده و استفاده بهتری از پروتز کاشت خواهند داشت.

- چگونه به کودکان خود میتوانیم کمک کنیم تا از کاشت حلزون استفاده مفیدتری داشته باشند؟

بهترین راه برای کمک به کودکان کاشت حلزون شده ایجاد محیط مناسب صوتی برای آنهاست واینها مستلزم صبرو پشتکار عالی به همراه آموزش تربیت شنوائی میباشد.وبدنوسیله آنها میتوانند به ارزیابی اطلاعات صوتی حاصل از کاشت حلزون نموده واستفاده بهتری از آن داشته باشند.

- قبل از کاشت حلزون چه آزمایشاتی لازم است ؟

قبل از عمل کاشت حلزون آزمایشات کامل پزشکی لازم است.

- آیا بیمار بلافاصله بعداز کاشت حلزون میتواند بشنود؟

خیر. افراد کاشت حلزون شده بدون کویل خارجی و پردازشگر گفتار دستگاه نمی توانند بشنوند.این قسمتها بعد از یکماه از عمل جراحی کاشت حلزون تنظیم و نصب میشود.

- چرا آموزشهای تربیت شنوائی 3-6 هفته بعداز جراحی شروع میشود؟

این دوره زمانی برای ترمیم محل جراحی ضرورت دارد.که معمولا 3-6 هفته طول میکشد.و وقتی که تورم زخم ازبین رفت میتوان برای تنطیم قسمت داخلی دستگاه کاشت اقدام نمود.

- تنظیم اساسی دستگاه کاشت چگونه صورت میگیرد؟

تنظیمات اساسی شامل سه قسمت است :
الف- تنظیم دستگاه به منظور دستیابی بیمار به صدای خوشایند و دلپذیر
ب- آزمایشات شنوائی شناسی به منظور ارزیابی دقیق تنظیمات دستگاه برای دستیابی به شنوائی بهتر قبل از شروع آموزشهای تربیت شنوائی ضروریست.
ج- آشنا نمودن با دستگاه کاشت و آموزشهای تربیت شنوائی

- همکاری و فعالیت بیمار کاشت حلزون شده چقدرمهم است ؟

آمادگی بیمار برای تجربه جدید و درک کوچکترین صدا و همکاری وی در برنامه های تربیت شنوائی مسلما در موفقیت وی موثر بوده و طول دوران آموزش تربیت شنوائی در افراد مختلف متفاوت میباشد.

منوی موبایل سایت