right-logo

جستجو

main-logo

  • تلگرام
  • اینستاگرام

در برخورد با افراد ناشنوا چه باید کرد؟

اگر با  فرد ناشنوایی در ارتباط هستید حتماً عکس العمل هایی مثل انکار، ناامیدی و خشم را در آنها دیده اید.افت شنوایی چیزی فراتر از یک مشکل شخصی است چون نه تنها فرد مبتلا را تحت تاثیر قرار می دهد بلکه بر روی اطرافیان وی مثل خانواده، دوستان و همکاران نیز تأثیر می گذارد.

Grandfather09-e1415802438725

خوشبختانه به محض تشخیص کم شنوایی و تلاش برای رفع آن توسط سمعک، بهبودی و پیشرفت قابل ملاحظه ای در بسیاری از جنبه های زندگی فرد حاصل می شود.

کمک به فرد کم شنوا

اولین قدم فراهـم آوردن اطـلاعات بیشـتر است. هرچه اطلاعات فرد کم شنوا بیشـتـر باشـد وضـعـیـت خــود را بهــتـر درک می کــند و ما می توانیم توصیه های بهتر و بیشتری ارائه دهیم. البته نباید فرد کم شنوا را وادار به انجام آزمایـش کنیم، باید اجازه دهیم تا خود فرد در نهایت، راضی به انجام آزمایش و تهیه سمعک باشد.

کمک به ارتباط کلامی

فرد کم شنوا در مکالمات خود دارای مشکلاتی است که برای کمک به یک مکالمه بهتر می توان از روشهای زیر استفاده کرد:

- صحبت رو در رو
- طوری قرار بگیرید که فرد صورتتان را ببیند. از فواصل دور (مثل اتاق دیگر) و یا از پشت سر با وی صحبت نکنید. دیدن حرکت لب و حالت چهره به درك گفتار کمک می کند.
- طوری قرار گیرید که نور کافی به صورتتان بتابد. در این حالت فرد چهره شما را بهتر می بیند، خصوصاً اگر اشکال بینایی داشته باشد.
- در حین خوردن، آدامس جویدن یا سیگار کشیدن، صحبت نکنید. این کار لب خوانی را دچار مشکل می کند.

صحبت با حالت طبیعی
- نیازی به بلند صحبت کردن یا داد زدن نیست. در مقابل فردی که از سمعک استفاده می کند با لحن گفتار طبیعی صحبت کنید.
- خیلی تند صحبت نکنید. طبیعی صحبت کنید و حتی المقدور کلمات را واضح تر بیان کنید. این کار سرعت گفتار را آهسته می کند ولی در آهسته و شمرده صحبت كردن اغراق ننمایید.
- اگر فرد حرفتان را نفهمید با جمله بندی دیگری آن را تکرار کنید. تنها به تکرار همان جمله های قبلی اکتفا نکنید چرا که برخی کلمات راحت تر شنیده شده و روی لب ها دیده می شوند.
- در حضور جمع، حرف یکدیگر را قطع نکرده و همگی با هم صحبت نکنید، در صورت تغییر موضوع صحبت، فرد کم شنوا را در جریان بگذارید. با دانستن موضوع مورد بحث، فهم صحبت برای وی ساده تر می شود.

تلاش در کاهش سر و صدای محیط

فهم گفتار در حضور سر و صدا برای فرد کم شنوا مشکل است لذا:
• در حین صحبت سعی کنید که سر و صدای اضافی را حذف نما‌‌يید. مثلاً صدای تلویزیون را کم کرده و یا پنجره های رو به خیابان را ببندید.
• فاصله خود را با فرد کم شنوا کاهش دهید. اینکار صدای شما را نسبت به سر و صدای محیط بلندتر می کند، در عین حال دیدن صورت و لب های شما برای او ساده تر می شود.
• حتی المقدور در محل کم سر و صداتر قرار گیرید.

منوی موبایل سایت